Prognostis

Εφαρμογές

Μέσα από συμμετοχικές τεχνικές, οι άνθρωποι αποτυπώνουν και συζητούν τις "δικές τους αλήθειες" και ερμηνεύουν τα ευρήματα που προκύπτουν.

Consulting

Στρατηγικός σχεδιασμός

Με τα αποτελέσματά του, ο ‘Προγνώστης’ επιτρέπει την κατανόηση α)  του βαθμού σύγκλισης μεταξύ του οράματος και των στόχων ενός οργανισμού και των οργανωσιακών αξιών και πρακτικών των στελεχών του και β) της συλλογικής ικανότητας και ετοιμότητας της επιχείρησης ή του οργανισμού να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της υλοποίησης του στρατηγικού και επιχειρησιακού του σχεδιασμού. Με τον τρόπο αυτό, βοηθά την διοίκηση να αξιολογεί εκ του ασφαλούς τους στρατηγικούς της στόχους και να προγραμματίζει κατά προτεραιότητα τις δράσεις για την υλοποίησή τους, αρχίζοντας από τους ωριμότερους και τους επιφέροντες μικρότερη αντίσταση.

 

Διευκόλυνση αλλαγών

Έχοντας στη διάθεσή της τα αποτελέσματα του ‘Π’, η διοίκηση θα μπορεί να λάβει τις κατάλληλες αποφάσεις για την επιτυχή εφαρμογή των σχεδιαζόμενων αλλαγών. Αυτό θα είναι εφικτό με:

  • την δημιουργία ενός νέου τύπου ‘οδικού χάρτη (road map), που θα αποτυπώνει εκ των προτέρων τις δυνατές συνέργειες μεταξύ στόχων, τα εμπόδια στις μεταβάσεις, τις παγίδες στις παρεμβάσεις και τις πιθανές αντιστάσεις των διαφόρων ομάδων
  • την αξιολόγηση της συμβατότητας της οργανωσιακής κουλτούρας με τους στρατηγικούς στόχους και της συλλογικής ωριμότητας του οργανισμού για αλλαγή,
  • τη διερεύνηση (σε safe-to-fail βάση) των επιπτώσεων των αλλαγών ή της εισαγωγής καινοτομιών ή νέων πολιτικών στην επιχείρηση ή τον οργανισμό.

 

Ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων

Ο ‘Προγνώστης’ αναδεικνύει απτά και με τρόπο συμμετοχικό τους άρρητους παράγοντες που χαρακτηρίζουν την οργανωσιακή κουλτούρα και υποδεικνύει τα σημεία που απαιτούν προσοχή για την αξιοποίηση του κρυμμένου δυναμικού. Τα παραπάνω οδηγούν:

  • στη δημιουργία ενός ‘χάρτη εφοδίων και ελλειμμάτων’, όπου θα αποτυπώνονται τα βασικά χαρακτηριστικά της υφιστάμενης οργανωσιακής κουλτούρας (αξίες, ποιότητες, ικανότητες), καθώς και τα ελλείμματά τους,
  • στην κατανόηση των κοινών σημείων και διαφορές αντιλήψεων και πρακτικής ανάμεσα στις διαφορετικές ομάδες ενός οργανισμού ή επιχείρησης (πχ στελέχη – εργαζόμενοι, παλιοί – νέοι, τμήματα, περιοχές κλπ), των ‘τυφλών σημείων’ της διοίκησης και των προσδοκιών και φόβων των διάφορων
  • στην αποτύπωση των εκπαιδευτικών αναγκών προσωπικού, ως αποτέλεσμα των κενών ή των χασμάτων που θα προκύψουν σε σχέση με τις απαιτήσεις και τους στόχους και
  • τον εντοπισμό των θεμάτων όπου θα χρειαστεί συμβουλευτική υποστήριξη (coaching/mentoring).

Λοιπά πεδία

Περαιτέρω, ο Προγνώστης μπορεί να συνεισφέρει και για:

  • την αποτίμηση των αστάθμητων παραγόντων που επηρεάζουν την δέσμευση (commitment – engagement) του προσωπικού στο όραμα και τους στόχους της διοίκησης,
  • την αποτίμηση και χαρτογράφηση των άυλων στοιχείων (intangible assets) ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης ενόψει συγχώνευσης και
  • την καταγραφή της άρρητης γνώσης σε θέματα βελτίωσης παραγωγής ή/και ασφάλειας προς αποφυγή αστοχιών & κινδύνων.